Wyjazd na zimowisko z programem profilaktyczno – sportowym dla dzieci w wieku 8-16 lat

Towarzystwo „Nasze Szwederowo” Bydgoszcz jest organizatorem wypoczynku przy współpracy KRUS i FSUSR organizuje wyjazd na zimowisko z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 20 stycznia-29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy) dla dzieci w wieku od 8-16 lat.

Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich właściciel został zobligowany przez nas do prowadzenia na nim stosownych inwestycji: nowe świetlice, wymiana okien, nowe łazienki, nowoczesne boiska. Dzięki temu w Centrum Spotkań „PATRIA” na kolonie przyjeżdżają dzieci z najbogatszych
gmin w Polsce.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 299 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika ubezpieczony
w KRUS).

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.


Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

W przypadku zainteresowania powyższą propozycją proszę o zgłoszenie chętnych 10 dzieci z gminy Sidra.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Informacje, zapytania i zgłoszenia pod nr tel. 502-626-171