Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich

Obwód Głosowania Nr 1 Budynek po Gimnazjum w Sidrze:

Uprawnionych do głosowania: 1469

1. Andrzej Sebastian Duda 385
2. Bronisław Maria Komorowski 268
Razem 653

Obwód Głosowania Nr 2 Szkoła Podstawowa w Jacowlanach:

Uprawnionych do głosowania: 515

1. Andrzej Sebastian Duda 188
2. Bronisław Maria Komorowski 48
Razem 236

Obwód Głosowania Nr 3 Szkoła Podstawowa w Majewie:

Uprawnionych do głosowania: 535

1. Andrzej Sebastian Duda 167
2. Bronisław Maria Komorowski 52
Razem 219

Obwód Głosowania Nr 4 Budynek parafialny w Zalesiu:

Uprawnionych do głosowania: 501

1. Andrzej Sebastian Duda 115
2. Bronisław Maria Komorowski 64
Razem 179