Zakupione Laptopy z programu ,,Zdalna Szkoła” są już w szkołach!

W dniu 1 kwietnia 2020 r. został złożony wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa  o dofinansowanie powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina Sidra jako jedna z pierwszych gmin w Polsce podpisała umowę na dofinansowanie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pierwsze komputery zakupione w ramach programu „Zdalna Szkoła” w dniu 9 kwietnia 2020 r., zostały przekazane dla Szkoły Podstawowej w Majewie i Szkoły Podstawowej w Jacowlanach. Dyrektorom szkół Pani Małgorzacie Danilewicz – Dyrektor SP w Jacowlanach oraz Pani Jolancie Szyszko – Dyrektor SP w Majewie, w imieniu Wójta Gminy Sidra przekazał je Pracownik –  Pan Łukasz Czyżewski. Natomiast Szkoła Podstawowa w Sidrze korzysta już z 24 szt. laptopów przekazanych w ramach projektu „Ja w Internecie” zrealizowanym w roku 2019. Łączna kwota na zakup komputerów dla wszystkich 3 szkół z dwóch projektów wyniosła 89 390,00 zł.

Zakupione laptopy niech dobrze służą dzieciom i nauczycielom!