Zapraszamy na konsultacje społeczne – LGD Szlak Tatarski

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych. Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności: analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT), opracowanie celów oraz szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów.