Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Data i miejsce szkolenia: 26 czerwca 2015 r. „Kino Sokół” w Sokółce.
Czas trwania szkolenia od 08:45 do 13:45

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia:

1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

• Rejestracja uczestników.
• Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
• Przerwa kawowa.
• Prezentacja działań PROW 2014-2020
• Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
• Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
• Poczęstunek
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 24 czerwca 2015 r. mailowo: szlaktatarski@gmail.com lub telefonicznie: 85 711 50 50, 785 441 330.
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Piotr Karol Bujwicki