Zaproszenie na IV Wschodni Kongres Gospodarczy

          Już po raz czwarty Białystok będzie gospodarzem zyskującego coraz większą renomę wydarzenia gospodarczego o zasięgu międzynarodowym. Organizowany przez samorząd województwa „Wschodni Kongres Gospodarczy” to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej zagadnień.

I edycja Kongresu z 2014 roku zgromadziła w Białymstoku ponad tysiąc uczestników – gości z Polski oraz Białorusi, Litwy, Ukrainy, Mołdawii i innych krajów Europy. W ponad 30 debatach tematycznych udział wzięło ponad 100 prelegentów. Rekordową liczbę uczestników zgromadziła ubiegłoroczna, III edycja WKG – 1.300 osób, co potwierdza coraz większe zainteresowanie różnorodnych środowisk udziałem w tego typu wydarzeniach. Obecnie możemy z całą pewnością podkreślić, że to przedsięwzięcie wpisuje się znacząco w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Organizacja kolejnego, czwartego „Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017” będzie doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Województwa Podlaskiego oraz Makroregionu Polski Wschodniej. Tematyka spotkań będzie koncentrować się na kwestiach najbardziej istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu, a także całej Polski Wschodniej, jak również na sposobach podnoszenia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej i wypromowaniu oferty inwestycyjnej regionów. W swoich założeniach debata ma na celu poszukiwanie nowego modelu współpracy miedzy pięcioma województwami Polski Wschodniej, tak aby najbardziej efektywnie wykorzystywać istniejące i przyszłe możliwości rozwoju tego regionu Polski.

Wzorem lat ubiegłych wydarzenie zaplanowano na wrzesień: 27-28.09.2017 r.

Agenda IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Więcej informacji: www.wschodnikongres.eu