Zaproszenie na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grypa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne z zakresu wypracowania rozwiązań do zauważonych problemów. W odróżnieniu do poprzednich konsultacji, obecne warsztaty będą organizowane w biurze LGD Szlak Tatarski i są skierowane bezpośrednio do reprezentantów poszczególnych sektorów (tj. do sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LGD).