Zaproszenie na Szkolenie ,,OZE – Szansa na Innowacyjne Rolnictwo” w dn. 27.02.2019 r.

Agenda szkolenia 

„OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

08.30-09.00 Rejestracja uczestników szkolenia
09.00 Rozpoczęcie szkolenia Moderator: OT KOWR
09.00-09.30 Uwarunkowania i koszty pozyskania energii Przedstawiciel MRiRW
09.30-12.00 Przegląd instalacji odnawialnych źródeł energii
09.30-10.00  Praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej Przedstawiciel stowarzyszenia biogazowni rolniczych
10.00-10.30  Praktyczne aspekty eksploatacji małej elektrowni wodnej Przedstawiciel stowarzyszenia małych elektrowni wodnych
10.30-11.00  Praktyczne aspekty eksploatacji paneli fotowoltaicznych Przedstawiciel stowarzyszenia fotowoltaiki
11.00-11.30  Praktyczne aspekty eksploatacji kotła na biomasę (pellet) Przedstawiciel stowarzyszenia biomasy/pelletu
11.30-12.00 Podsumowanie I części – czas na dyskusję
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.30 Wsparcie operacyjne – prosument, taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP), aukcje Przedstawiciel URE
13.30-15.00 Wsparcie inwestycyjne:
13.30-14.00  Możliwości i warunki finansowania inwestycji OZE Przedstawiciel

NFOŚiGW/WFOŚiGW

14.00-14.30  Możliwości i warunki kredytowania inwestycji OZE Przedstawiciel BOŚ S.A.
14.30-15.00 Podsumowanie II części – czas na dyskusję
15.00 Zakończenie szkolenia Moderator: OT KOWR