Zjazd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP

0fd05383450efddb7916f20d872ab0bf7438bafaZarząd i członkowie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sidrze spotkali się na Zjeździe, podczas którego podsumowano 5 lat działalności Związku i wybrano skład Zarządu na kolejne lata.

W dniu 28 czerwca 2016 r. w sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury w Sidrze odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sidrze. W spotkaniu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Mieczysław Kaźmierz Baszko, Przewodniczący Rady Powiatu Franciszek Budrowski,  Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wacław Greś oraz członkowie   Zarządu Oddziału Gminnego na czele z Prezesami Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Sidra.

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Bogdan Wojtulewicz, który powitał wszystkich przybyłych delegatów i gości. Na początku spotkania Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wyraził serdeczne podziękowania gościom i członkom za zaangażowanie i owocną współpracę w działalności Zarządu.

Wybrano i zatwierdzono skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sidrze ukonstytuował się następująco:

  • Prezes – Bogdan Wojtulewicz
  • Wiceprezesi – Witold Klimaszewski i Leon Żemajduk
  • Sekretarz – Krzysztof Wiszniewski
  • Skarbnik – Jadwiga Hołubowska
  • Komendant Gminny – Cezary Możejko
  • Członkowie Zarządu – Kazimierz Hołubowski, Jerzy Bohdan, Lech Szyszko, Krzysztof Czyżewski, Stanisław Orpik.

Na koniec Przewodniczący obrad oraz Prezes nowego Zarządu podziękował uczestnikom zjazdu, zaproszonym gościom za przybycie z nadzieją na równie owocną współpracę i efektywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej w ślad hymnu strażackiego:

„Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie –
Strażacy – druhowie I z miasta i wsi
Czuwamy by człowiek Bezpiecznie mógł żyć

Rycerze Floriana – to my!

(fragm. hymnu strażackiego”Rycerze Floriana”)