Zmiana terminu płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Sidra XI/81/20 z dnia 18 lutego 2020 r., IV kwartał należy uiszczać do 15 grudnia bieżącego roku.

Oznacza to, że należność za październik,listopad i grudzień 2020 wpłacamy do 15 grudnia 2020r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania:

– przelewem na rachunek bankowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– gotówką, w kasie Urzędu Gminy Sidra.