Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Sidra informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r.

Do wniosku o zwrot należy załączyć:

1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.
2) Załącznik Nr 1-Zestawienie Faktur
3) Oświadczenie o zwrocie podatku akcyzowego.

Rolnicy którzy posiadają bydło i chcą skorzystać z limitu przysługującego w wysokości 30 litrów na DJP muszą załączyć dokument wydany przez ARiMR zawierający informacje o liczbie DJP za rok poprzedni.

Załączniki: