Zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Sidra informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od dnia 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:

1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r,

2) Zestawienie faktur,

3) Oświadczenie.

Rolnicy którzy posiadają bydło i chcą skorzystać z limitu przysługującego w wysokości 30 litrów na DJP muszą załączyć zaświadczenie wydane przez ARiMR zawierające informacje o liczbie DJP za rok 2019, jeśli zaświadczenie było przedstawiane w lutym przy pierwszym naborze wniosków to nie załączamy .

Załączniki: