Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego!

Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego!
Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe, które odbyły się równo 30 lat temu.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy okres ostatnich lat stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W tym szczególnym dniu życzę wszystkim Samorządowcom, Radnym, Sołtysom oraz Pracownikom Urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych Gminy Sidra życzę pomyślności w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb mieszkańców Gminy Sidra, a także satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Pragnę serdecznie podziękować Wam za trud i poświęcenie, z jakim służycie naszemu społeczeństwu i życzyć samych sukcesów tak, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

Wójt Gminy Sidra
Jan Hrynkiewicz