Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, sportowych i kulturalnych. Wszystkie…