Zapraszamy na konsultacje społeczne – LGD Szlak Tatarski

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych. Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności: analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (tzw. analiza SWOT),…

Program profilaktycznych badań USG

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i…