Nowa usługa eKRUS

Ewolucja, a nie rewolucja eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już…