Ważna informacja dla rolników

            W związku z przekazaniem przez Wojewodę Podlaskiego do Urzędu Gminy w Sidrze protokołów z szacowania szkód powstałych w 2015 r. w wyniku suszy informuję, że rolnicy zainteresowani różnymi formami wsparcia, w tym również zaciągania obrotowych kredytów klęskowych, mogą odbierać potwierdzone przez Podlaski Urząd Wojewódzki protokoły z szacowania szkód w…