Program Rodzina 500+ w Gminie Sidra

          Program ,,Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze ul. Rynek 5, osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz…