Ogłoszenie o naborze wniosków PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, NABÓR nr 1/2017, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, CEL 1.1.Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzanie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe , na operacje z zakresu podejmowania działalności…

List Prezesa KRUS do Rolników – Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Szanowni Rolnicy, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych. Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi…

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń: Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego, Pomoc dla producentów świń (strefa…

PTASIA GRYPA – UWAGA ROLNICY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), rolnicy utrzymujący drób zobowiązani są przestrzegania zasad umieszczonych w rozporządzeniu a głównie do odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach oraz zgłaszania do powiatowego lekarza…

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sidra

W dniu 11 lutego 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Sidrze odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sidra. Do rywalizacji zgłosiło się 9 drużyn. Po zaciętej i wyczerpującej grze zwyciężył zespół SOCCER STARS Sokółka, drugie miejsce zajęła drużyna BROWAR Janów, trzecie miejsce FC STOCK. Pozostałe miejsca:              …