Roczne badanie ankietowe z zakresu rolnictwa w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów oraz rzeczoznawców gminnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej…

Komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców, w tym rolników, którzy mają status mikroprzedsiębiorcy

INFORMACJA PRASOWA 2001-IWK.0610.8.2018.106.02.2018 Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców, w tym rolników, którzy mają status mikroprzedsiębiorcy. Aktualnie trwająca druga część kampanii edukacyjno-informacyjnej zachęca podatników, którzy są jednocześnie Państwa odbiorcami do skorzystania z udogodnień takich jak: – e-mikrofirma – intuicyjna i darmowa aplikacja do wysyłania…