Zaproszenie na szkolenie pt. „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena…

Kto może być pomocnikiem rolnika w KRUS

                          KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. Zgłoszenie do…

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie

     Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Zieloną Galę i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13 maja 2018 roku w Szepietowie. Główną tematyką Targów jest zbiór zielonki na pasze oraz budownictwo inwentarskie. Na Podlasiu, gdzie najbardziej rozwinięta gałęzią rolnictwa jest mleczarstwo, dla rolników są to bardzo ważne tematy. Aby w jak…

Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

Zgodnie z opracowaniem ,,Planami Działania priorytetowego” dla rejonu służbowego nr XIV na okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dzielnicowy w/wym.  rejonu jako priorytet realizuje likwidacje zagrożenia związanego z bezpańskimi psami zagrażającymi normalnemu funkcjonowaniu mieszkańcom miejscowości Racewo, Jacowlany i Staworowo. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie” będą miały na…