Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia 2018 r.

Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia 2018 r. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom…

Transmisje Sesji Rady Gminy na żywo

Informujemy, że od dnia 22 listopada 2018 r., wszystkie Sesje Rady Gminy Sidra będą transmitowane on-line na żywo. Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) sesje Rady Gminy,  obligatoryjnie muszą być transmitowane od początku nowej kadencji 2018-2023. Transmisja na…

Zapraszenie na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof   Działanie skierowane do: – rolników prowadzących chów lub hodowlę co najmniej 50 świń – spółek…

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

KOMUNIKAT W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o Ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018, poz. 2117). Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. Urząd Gminy Sidra będzie zamknięty.

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt…

Ogłoszenie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra”

Gmina Sidra informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sidra” jest dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.   Informacja  została umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Sidra, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra oraz przedstawiona na sesji Rady Gminy Sidra.