Zaproszenie do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją…

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – oferta dla producentów. Zgłoś się do współpracy!

Jeśli jesteś rolnikiem, który prowadzi sprzedaż bezpośrednią lub Rolniczy Handel Detaliczny; producentem bądź restauratorem, który dba o jakość, tradycję oraz lokalne pochodzenie surowców albo wytwórcą, który dopiero chciałby uruchomić swą działalność – ta oferta jest właśnie dla ciebie! Wypełnij ankietę on-line! Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego…

Zaproszenie na Szkolenie ,,OZE – Szansa na Innowacyjne Rolnictwo” w dn. 27.02.2019 r.

Agenda szkolenia  „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo” 08.30-09.00 Rejestracja uczestników szkolenia 09.00 Rozpoczęcie szkolenia Moderator: OT KOWR 09.00-09.30 Uwarunkowania i koszty pozyskania energii Przedstawiciel MRiRW 09.30-12.00 Przegląd instalacji odnawialnych źródeł energii 09.30-10.00  Praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej Przedstawiciel stowarzyszenia biogazowni rolniczych 10.00-10.30  Praktyczne aspekty eksploatacji małej elektrowni wodnej Przedstawiciel stowarzyszenia małych elektrowni…

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia. Pytanie 1. Co…

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić już…

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu. Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?…

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ja w Internecie – bezpłatnych szkoleń z umiejętności cyfrowych” w dn. 05.02.2019 r.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ja w Internecie – bezpłatnych szkoleń z umiejętności cyfrowych” Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa do udziału w projekcie Polska Cyfrowa, wzmacniający cyfrowe fundamenty społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Dzięki udziałowi w projekcie „Ja w…