Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXI/117/17 Rady Gminy Sidra z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sidra (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.…

Nieodpłatna pomoc prawna na obszarze Powiatu Sokólskiego

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492). PODMIOTY UPRAWNIONE DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:Nieodpłatna…

Bezpłatne badania mammograficzne w dn. 22.05.2019 r.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 22 maja 2019 r. w godz. 14:00 – 17:00 przy na parkingu przy Urzędzie Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5.  W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Sidry i okolic do wzięcia udziału w…

Zaproszenie na wiosenne Targi Ogrodnicze, Pszczelarskie i Budownictwa Wiejskiego w Szepietowie w dn. 13-14.04.2019 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego, które odbędą się 13-14 kwietnia 2019 roku. Nasze wydarzenia są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów przez nich oferowanych…

Przekazanie promesy na zakup samochodu pożarniczego do OSP w Sidrze

Gmina Sidra po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych zdobyła środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarne w Sidrze. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. W dniu 8 kwietnia 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński…

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz. 1289) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub listownie (wzór druku do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra lub na…