Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Sidra informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r. Do wniosku o zwrot należy załączyć: 1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od 01.08.2019 r. do…

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sidra informuje, że od 1 lutego 2020 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być gromadzone w pojemnikach. W obowiązku właściciela nieruchomości jest posiadanie pojemnika na odpady niesegregowane, ponieważ firma odbierająca odpady komunalne nie odbierze odpadów znajdujących się w workach. Przypominamy, że na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele…

Informacja Wojewody Podlaskiego

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, prosimy posiadaczy drobiu o zapoznanie się z informacją Wojewody Podlaskiego o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących…

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, Na potrzeby opracowania sprawozdania z wyników działań podejmowanych w 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski opracowało ankietę elektroniczną dotyczącą efektów wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się swoją opinią na ten temat, uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznej, anonimowej ankiety znajdującej się pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/O1Q6C3M9G3B9Y7F8A Z góry dziękujemy za zainteresowanie…

Kalendarz Imprez w 2020 r. PODR w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na tegoroczne Targi, które jak co roku odbywają się  na terenach wystawowych Agroarena PODR Szepietowo Kalendarz imprez rozpoczynamy Wiosennymi Targami Ogrodniczymi, które przyciągają co roku wielu pasjonatów ogrodnictwa oraz pszczelarstwa. Będą również wystawcy  z branży budowlanej. Planujący budowę lub remont budynków gospodarczych będą mogli…

Wyjazd na zimowisko z programem profilaktyczno – sportowym dla dzieci w wieku 8-16 lat

Towarzystwo „Nasze Szwederowo” Bydgoszcz jest organizatorem wypoczynku przy współpracy KRUS i FSUSR organizuje wyjazd na zimowisko z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”- Tleniu, w terminie: 20 stycznia-29 stycznia 2020 r. (turnus 10-dniowy) dla dzieci w wieku od 8-16 lat. Obiekt „PATRIA”, na którym realizujemy kolonie dla dzieci musi spełniać coraz wyższe standardy, stąd ich…

Zapraszamy na 72. Wszechnicę Biebrzańską

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w 72. Wszechnicy Biebrzańskiej pt. „Klimat dla ptaków”, która odbędzie się w dniach 18-19 stycznia 2020 r.Podczas pierwszego dnia Wszechnicy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych ornitologów i naukowców. Wśród prelegentów znaleźli się dr Romuald Mikusek (Park Narodowy Gór Stołowych), dr Andrzej Kruszewicz, Monika Klimowicz (OTOP), prof.…