Pożyczki dla podlaskich przedsiębiorców na inwestycje termomodernizacyjne! Prowizja 0%, oprocentowanie 0%

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy  efektywności energetycznej budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. Maksymalna kwota…

Zapraszamy do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 28 czerwca 2020 r

W niedzielę 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do 21:00 odbędą się Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Gminy Sidra są cztery OKW. Pamiętajmy o obowiązku zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk przed wejściem do lokalu wyborczego oraz zachowanie bezpiecznej odległości w lokalu wyborczym. Zlecamy używanie własnych rękawiczek jednorazowych oraz używanie własnego długopisu. Zachęcamy…

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.             Na podstawie przepisów ww. ustawy (art. 77 pkt 4 lit. a-c), które weszły w życie…

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Sidra – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie…

Zapraszamy na Podlaski e-bazarek!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchamia nową formę swojej działalności – Podlaski e-bazarek. Zapraszamy rolników, wytwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych i związanych z rolnictwem oraz wszystkich konsumentów do korzystania z podlaskiego e-bazarku. Chcemy umożliwić Wam sprzedaż, zakup produktów lub usług bez udziału pośredników, w dowolnym…

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Sidra o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Urząd Gminy Sidra przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 28 czerwca w 2020 r. w terminie do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu   od 7.30 do 13.30  (z wyłączeniem świąt…