Dodatkowe wyposażenie świetlicy w Sidrze

Gmina Sidra realizuje zadanie w ramach III edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Projekt doposażenia świetlicy w Sidrze wraz z gminą Sidra realizują trzy sołectwa: Sidra, Jurasze oraz Makowlany. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu został zamontowana klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Sidrze oraz zakupiono dodatkowe m.in. nowe stoliki,…

Zaproszenie do konkursu plastycznego „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym. „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Zamierzeniem konkursu jest rozpowszechnianie informacji na temat oznaczenia „PRODUKT POLSKI”, edukacja ekologiczna dzieci z województwa podlaskiego, a także  inspirowanie ich do zwracania uwagi na artykuły spożywcze…

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy

KIEROWNIK GMINNEGO BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W SIDRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Nazwa i adres jednostki: Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra Określenie stanowiska: Główny Księgowy Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: ma obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie…

Prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców z Bierwichy

W związku z zaistniałym pożarem domu jednorodzinnego, który miał miejsce w dniu 21 sierpnia 2020 r. w miejscowości Bierwicha, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców. Pożar zniszczył dach budynku mieszkalnego, który nie nadaje się do zamieszkania. Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto utworzone przez Fundację…