Etap rejestracji na szczepień na COVID-19 dla osób 70+

W ramach harmonogramu realizacji Narodowego Programu Szczepień z dniem 22 stycznia 2021 r. rozpoczął się kolejny etap rejestracji na szczepień na COVID-19 dla osób 70+ Z przekazywanych informacji wynika, że część seniorów zgłasza się indywidualnie bezpośrednio do punktów szczepień. Z uwagi na warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo epidemiologiczne, a także ograniczoną dostępność szczepionki zwracamy się do seniorów…

Zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Sidra informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od dnia 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.  Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć: 1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od…

Informacja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra, od dn. 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat!

     Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że  na podstawie  Uchwały Nr XV/100/20 Rady Gminy Sidra z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra,  od  dnia  1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe  stawki  opłat. – 24 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną …

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o podmiocie odbierającym odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Sidra  w 2020 – 2021 roku to: MPO Spółka z o. o                                                        42 Pułku Piechoty 48                                                             15-950 Białystok Miejsca zagospodarowania odpadów  komunalnych      Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9b) ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  ( Dz.U.…

Rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Harmonogram rejestracji Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się: od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat…

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

            Wójt Gminy Sidra serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIDRA w roku  2021. Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej: – projekt uchwały – załącznik…

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz. 1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…