,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – II edycja 2021

      Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- II edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.        Gmina Sidra złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Sidra  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze. Cel programu: wsparcie…

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków. Z tej okazji  Druhom i Druhnom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Sidra składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powody do dumy i zadowolenia. Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia…

Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. podlaskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje informacje na temat publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.107 rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpieniu HPAI na terenie województwa podlaskiego. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina, że jedynym oficjalnie zatwierdzonym podmiotem organizującym targi wystawy i pokazy na terenie m.…

XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata…

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych, obowiązująca uproszczonym planem urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.

INFORMACJA na terenie Powiatu Sokólskiego obowiązują uproszczone plany urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na okres  od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. Pozyskanie drewna z terenu objętego uproszczonym planem urządzenia lasu Informujemy, że w celu pozyskania drewna z działek leśnych (oznaczonych symbolem Ls – zgodnie z informacją zawartą w ewidencji gruntów…