Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra”

W dniu 20 października 2020 r. zostały oddane do użytkowania schody terenowe prowadzące na wzgórze zamkowe przy Zespole Szkół w Sidrze. Gmina Sidra zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości przestrzenni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra”. Kwota inwestycji wyniosła 134 349,21 zł., w tym…

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Sidra – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie…

Przekazanie promesy na zakup samochodu pożarniczego do OSP w Sidrze

Gmina Sidra po podjęciu stosownych uchwał i działań administracyjnych zdobyła środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarne w Sidrze. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. W dniu 8 kwietnia 2019 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński…

Kolejne dwie schetynówki w Gminie Sidra

W 2014 roku na terenie gminy Sidra zostaną zrealizowane dwie kolejne inwestycje drogowe. W ramach dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1303B Suchodolina – Sadowo – Nowinka – Romanówka – Holiki – Majewo – Trzcianka – do drogi wojewódzkiej nr 671 oraz przebudowana zostanie ul. Grodzieńska w Sidrze w…