Zawiadomienie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Sidra

Mieszkańcy Gminy Sidra          Zawiadamiam o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Sidra, która odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w Sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury. UWAGA: Z uwagi na stan epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i art. 11b ustawy o samorządzie gminnym tj. jawność działania organów…

Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

            Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z zm. ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji : 1) Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) Przydomowych oczyszczalni…

Droga Sidra – Słomianka do remontu

W dniu 23 grudnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił zatwierdzoną „Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w roku 2015 zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” dla województwa podlaskiego. Wniosek Powiatu Sokólskiego został bardzo wysoko oceniony i na zatwierdzonej liście zajmuje 7 pozycję, na 37 wniosków spełniających…

Pierwsza schetynówka w 2014 roku oficjalnie otwarta

W niedzielę 28 września oficjalnie oddano do użytku nowo wyremontowany odcinek drogi prowadzący do cmentarza parafialnego w Sidrze. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Powiatu Sokólskiego: Starosta Sokólski Pan Franciszek Budrowski, Wicestarosta Sokólski Pani Alicja Rysiejko oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Grzegorz Pul.  Z ramienia…

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, sportowych i kulturalnych. Wszystkie…

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w wyborach. Lokale wyborcze w dniu głosowania będą czynne w godzinach 7:00 – 21:00   Informacje PKW dla wyborców Informacja Okręgowych Komisji Wyborczych Informacje dotyczące Wyborów zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Sidra   Wykaz obwodów wyborczych: Obwód…

Światłowód na terenie gminy Sidra

Gmina Sidra uczestniczy w projekcie Województwa Podlaskiego polegającym na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%). Oś priorytetowa II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa…

Niższe opłaty za zbiórkę odpadów

W dniu 26.03.2014 r. Rada Gminy Sidra podjęła uchwałę o obniżeniu stawek za odbiór odpadów na terenie gminy Sidra. Zmiana dotyczy odpadów segregowanych i niesegregowanych. Od 1 lipca za odpady segregowane jednoosobowe gospodarstwa domowe zapłacą 6 złotych, dwuosobowe – 12 zł, gospodarstwa trzyosobowe – 18 zł, czteroosobowe – 24 zł, a pięcioosobowe i większe – 30…