Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej Nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”

Dnia 27 listopada 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”. Całkowita wartość inwestycji 2 901 290,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 434 145.32 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu w trybie nieograniczonym został P.U.H KAMPOL – Barbara Szymczyk. Długość przebudowywanego odcinka – 3 825 m. Planowany termin oddania drogi do użytkowania styczeń 2022 r.

,,Przebudowa drogi gminnej Nr 103603B w m. Jałówka od km 3-135 do km 4+000 wraz z skrzyżowaniem”