Sidrzański Ośrodek Kultury

ZADANIA SIDRZAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

– gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

– tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą;

– tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;

– rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

 

KONTAKT:

p.o. Kierownik:  Helena Rowińska

Sidrzański Ośrodek Kultury w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

tel. (85)722 09 90 fax. (85)722 09 84

e-mail: sok@ug.sidra.wrotapodlasia.pl