Informacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących.

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, – w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r. zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,  o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister –  plastikowy pojemnik   z płynną szczepionką, zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki,  itp.  z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych, prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt  – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy, szczepionka  jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących, dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty  na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka –  należy miejsca  te dokładnie przemyć  wodą z mydłem,  a  następnie  zgłosić  się  do  lekarza  med., po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM  PRZEPROWADZENIU AKCJI  ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY
            Podlaski Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii                            
Andrzej  Czerniawski