Informacja o terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do ARiMR

                                                                                                                 Białystok, 25 października 2018 r.

WR-I.7160.298.2018.ATA

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok,

ul.Mickiewicza 3

 

                                                                                                     Wójt, Burmistrz, Prezydent

                                                                                                     w województwie podlaskim

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o poinformowanie producentów rolnych, w zwyczajowo przyjęty sposób, o kończącym się dnia 31 października b.r. terminie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej z tytułu suszy do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informuję, że rolnicy, którzy otrzymali protokoły z oszacowania szkód spowodowanych suszą powinni w trybie pilnym tj. do 31 października b.r. wypełnić i złożyć do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Protokół jest tylko załącznikiem do wniosku. Niezłożenie ww. wniosku w terminie do ARiMR pozbawi rolników pomocy finansowej.

 

 

                                                                                Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

                                                                                   Mirosława Jaroszewicz – Łojewska

                                                                                                Dyrektor Wydziału

                                                                                             Rolnictwa i Środowiska