Karta Dużej Rodziny

bb_-12Od 16 czerwca można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, sportowych i kulturalnych. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Sidra. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Więcej informacji znajduje się pod numerem: 857220983, na stronie BIP Sidra oraz na stronie www.rodzina.gov.pl