Komunikat szacowania strat w ziemniakach

          W związku z raportem Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa dotyczącym 13 okresu monitorowania w zakresie wartości klimatycznego bilansu wodnego w warunkach województwa podlaskiego w niektórych gminach IUNG potwierdził wystąpienie suszy rolniczej. Powołane w miesiącu czerwcu i lipcu br.  komisje gminne mogą na wniosek rolnika dokonać doszacowania szkód tylko w uprawie ziemniaka, który nie został jeszcze zabrany. Szacowanie szkód dokonuje się w uprawie ziemianka na glebach wyłącznie kategorii I i ewentualnie II, a kryterium suszy w gminie przekroczyło dopuszczalne normy KBW i ta uprawa stanowi udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą przekraczający 20% powierzchni upraw (jest to odnotowane w ostatniej tabeli w IUNG dla danej gminy).