OSP Sidra

Ochotnicza straż Pożarna w Sidrze została zorganizowana w 1923 roku staraniem miejscowej ludności na czele z Wacławem Lintnerem miejscowym kowalem. W organizacji straży pomagali mu Witold i Stanisław Lintnerowie oraz Edward Lulewicz i Stanisław Szydłowski.

Początkowo wyposażenie straży było skromne, bo składało się z poniemieckiej sikawki ręcznej i dwóch beczkowozów drewnianych. Dojazd do pożarów odbywał się zaprzęgiem konnym.

W późniejszym czasie OSP w Sidrze otrzymała nową sikawkę ręczną i hydrofor z wężem, które były używane do 1939 roku. Stan liczebny straży wynosił od kilkunastu do dwudziestu kilku strażaków. Do straży należeli też żydzi i brali oni udział w akcjach bojowych. Żyd Motel Wand nazywany „stójką” gminnym posiadał konie i wóz, którym wyjeżdżano na pożary.

Członkowie OSP brali czynny udział w życiu kulturalnym gminy organizując zabawy strażackie, uczestnicząc w pochodach z okazji ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Pełnili także warty honorowe. W okresie wojennym sprzęt gaśniczy został mocno zniszczony. Po wyzwoleniu strażacy za własne pieniądze remontowali sprzęt gaśniczy, aby można było go użyć w akcji.

Jednostka OSP Sidra oficjalnie zaczyna działalność od 9 kwietnia 1947 r., co potwierdzają protokoły z zebrań. Mieszkańcy Gminy Sidra zebrali większą sumę pieniędzy, za którą zakupiono używany samochód ciężarowy do przewozu sprzętu pożarniczego: motopompy m-200, węży, prądownic itp. W 1950 roku na wyposażeniu OSP Sidra był samochód zastępczy marki CHEVROLET z pełnym wyposażeniem: motopompa m-800, węże ssawne, tłoczne, prądownic, hełmy, pasy bojowe, toporki, bosaki, drabiny, szpadle.

Podobnie jak to było przed wojną, tak i teraz strażacy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym gminy. W ramach tzw. „Tygodnia ochrony przeciwpożarowej” organizowano zabawy taneczne, kwesty publiczne(puszkowe). Zebrane pieniądze były przekazywane na różne cele: pomoc biednym dzieciom czy też na odbudowę stolicy.

W 1964 roku OSP otrzymała przydział nowego samochodu STAR 25 z beczką o pojemności 2 000 l. W tym okresie straż pożarna wyjeżdżała do pożarów przeciętnie 15 razy do roku. W większości pożary powstawały na skutek podpaleń lub zaprószenia przez małe dzieci.

W 1964 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej, gdzie sami strażacy wykonali pracę jako czyn społeczny o wartości 55 tys. złotych. Samochód STAR 25 służył w jednostce do końca lat osiemdziesiątych.

Obecnie jednostka OSP Sidra dysponuje dwoma wozami i od 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

OSP Sidra