Procedura Wyboru Wójta w Przypadku Zarejestrowania Tylko Jednego Kandydata

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Sidra do Gminnej Komisji Wyborczej. GKW informuje o procedurze wyboru Wójta, w przypadku gdy zarejestrowany został tylko jeden kandydat.