Światłowód na terenie gminy Sidra

fiber-opticsGmina Sidra uczestniczy w projekcie Województwa Podlaskiego polegającym na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%).

Oś priorytetowa II – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Okres realizacji: 2008r. – 2015r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: Wrotapodlasia – Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

oraz na stronie wykonawcy sieci dostępowej Idealan Sokółka

Miejscowości w gminie Sidra objęte projektem to: Bieniasze, Jacowlany, Racewo, Poganica, Śniczany, Jurasze, Sidra, Siderka.