Kontakt

Urząd Gminy Sidra
ul. Rynek 5
16-124 Sidra
E-mail: ug_sidra@zetobi.com.pl

Numer rachunku Urzędu Gminy Sidra

62 8093 0000 0000 1140 2000 0010

 Dojazd:

Referat Osoba Kontaktowa Telefon
Sekretariat
Fax
Agnieszka Hryszko 857220980
857220984
Wójt Gminy Jan Hrynkiewicz 857220985
Sekretarz Wojciech Małanowski 857220995
Skarbnik Bogusława Burak 857220982
Kasa Anna Masłowska 857220987
Wydział Podatków Marzanna Kondrat
Agnieszka Bałakier
857220994
Wydział Finansów, Księgowość Andrzej Greś 857220993
Utrzymanie porządku i czystości, gospodarka odpadami  Marta Panasewicz 857220993
Obsługa Rady Gminy, Obsługa działalności gospodarczej Małgorzata Nowik 857220988
Rolnictwo, geodezja, nieruchomości Piotr Wojciechowski 857220988
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP  Łukasz Czyżewski 857220986
Budownictwo, inwestycje, rolnictwo Kazimierz Leszko

Kamil Połejko

Anna Krysiuk

857220992
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności Marta Głażewska 857220991