Zaproszenie na szkolenie dot. „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020” w dn. 11.10.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Krynkach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Nowe możliwości pozyskania wsparcia w zakresie LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020””. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Krynkach (ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki).

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie. Charakterystyka aktualnego zakresu działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Prezentacja Programów wsparcia określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Przedstawienie procesu postępowania z konkursem, oceną i wyborem wniosków. Opis etapów obsługi naborów wniosków.
3. Lokalne kryteria wyboru operacji. Wyszczególnienie koniecznych do spełnienia warunków dla poszczególnych typów wsparcia.
4. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja połączona z indywidualnymi pytaniami uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:
najpóźniej do dnia 10 października 2018 roku do godz. 12:00.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!
Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w programie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Formularz_zgloszeniowy-11.10.2018