ZOGKiM Sidra

Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sidrze

Kierownik: Stanisław Bułach

ul. Fabryczna 4
16-124 Sidra
tel\fax: (85) 721 16 20
E-mail: zogkim_sidra@zetobi.com.pl

REGON: 200664679

Nr konta BS Sokółka: 52 8093 0000 0000 1153 2000 0010