Gmina Sidra

DEKLARACJE i INFORMACJE PODATKOWE - wzory obowiązujące od dn. 01.07.2019 r.

Formularze informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 01.07.2019 r. :

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2. Deklaracja na podatek leśny
3. Deklaracja na podatek od nieruchomości
4. Deklaracja na podatek rolny