Rozporządzenie w sprawie zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. podlaskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przekazuje informacje na temat publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.107 rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w sprawie zapobiegania wystąpieniu HPAI na terenie województwa podlaskiego. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina, że jedynym oficjalnie zatwierdzonym podmiotem organizującym targi wystawy i pokazy na terenie m.…

XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata…

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych, obowiązująca uproszczonym planem urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r.

INFORMACJA na terenie Powiatu Sokólskiego obowiązują uproszczone plany urządzenia lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Sokólskiego na okres  od 01.01.2019 r. do 31.12.2028 r. Pozyskanie drewna z terenu objętego uproszczonym planem urządzenia lasu Informujemy, że w celu pozyskania drewna z działek leśnych (oznaczonych symbolem Ls – zgodnie z informacją zawartą w ewidencji gruntów…

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Rolnej Skarbu Państwa, jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich z przeznaczeniem środków na finansowanie działań inwestycyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym .

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Sidra złożyła aplikację na środki finansowe na w/w program. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Sidra  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze. Cel programu: wsparcie dla osób niepełnosprawnych…

Informacja dotycząca szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących.

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów, – w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r. zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego,  o średnicy ok. 4 cm ; grubości…