Gmina Sidra
Powróć do: Fundusze

Dotacja na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym - poprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej pomiędzy Zalesiem, a Pohoranami.

W dniu 7 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Województwem Podlaskim na mocy której Gmina Sidra otrzymała dotację  w wysokości 62 tys. zł  na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym.  Otrzymane środki zostaną wykorzystane do poprawy nawierzchni żwirowej drogi gminnej pomiędzy Zalesiem, a Pohoranami.

Dnia 8 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą – TRANS-HAN WOJCIECH CZAPLEJEWICZ, wyłonionym w przetargu nieograniczony, na zadanie pn.  Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy Sidra, a w tym poprawę nawierzchni żwirowej drogi gminnej pomiędzy Zalesiem, a Pohoranami. Roboty na przedmiotowym odcinku zostały odebrane dnia 22.07.2022 r.