Gmina Sidra
Powróć do: Fundusze

Fundusz Dróg Samorządowych

Dnia 27.11.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”. Całkowita wartość inwestycji 2 901 290,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 434 145.32 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu w trybie nieograniczonym został P.U.H KAMPOL – Barbara Szymczyk. Długość przebudowywanego odcinka – 3 825 m. Planowany termin oddania drogi do użytkowania styczeń 2022 r.

Dnia 23 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa pomiedzy Gminą Sidra, a Województwem Podlaskiem na mocy której została udzielona gminie pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 103606B Jacowlany – Racewo – Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim” w kwocie 200 000,00 zł.