Gmina Sidra
Powróć do: Formularze do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć:

1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

2) Zestawienie faktur,

3) Oświadczenie.

Rolnicy którzy posiadają bydło i chcą skorzystać z limitu przysługującego w wysokości 40 litrów na DJP muszą załączyć zaświadczenie wydane przez ARiMR zawierające informacje o liczbie DJP.

Pliki do pobrania: