Gmina Sidra
Powróć do: Dla mieszkańca

Urząd Gminy

Władze Gminy

Wójt Gminy Sidra - Jan Hrynkiewicz
tel.(85)722 09 85
Zastępca Wójt Gminy Sidra - Łukasz Czyżewski
tel.(85)722 09 86

 

Sekretarz Gminy - Wojciech Małanowski
tel.(85)722 09 95
 
Skarbnik Gminy - Andrzej Greś
tel.(85)722 09 93

Rada Gminy Sidra

SKŁAD RADY GMINY SIDRA

KADENCJA VIII (2018-2023)

1. Bohdan Jerzy - Przewodniczący Rady Gminy Sidra

2. Czyżewska Bogusława – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sidra

3. Pękala Piotr - Radny Gminy Sidra
4. Matys Wiesław - Radny Gminy Sidra
5. Szulewski Janusz - Radny Gminy Sidra
6. Sujeta Jan - Radny Gminy Sidra
7. Bułach Wiesław - Radny Gminy Sidra
8. Lewicki Michał - Radny Gminy Sidra
9. Gabiniewicz Ewa - Radna Gminy Sidra
10. Polewko Adam - Radny Gminy Sidra
11. Dereszkiewicz Wiesława - Radna Gminy Sidra
12. Mruczek Łukasz - Radny Gminy Sidra
13. Lenkiewicz Marek - Radny Gminy Sidra
14. Huryn Karol - Radny Gminy Sidra
15. Moroz Ryszard - Radny Gminy Sidra

Sołectwa Gminy Sidra

 

Sołtysi Gminy Sidra  

 

Lp.  

S o ł e c t w o  

  

Imię  i  nazwisko  

Adres  

  

1  

Bieniasze  

Ryszard   Moroz  

Bieniasze 22, 

16 – 124 Sidra  

 

2  

Bierwicha  

 

Marek Jasiński  

Bierwicha 45,

16 – 124 Sidra  

 

3  

Bierniki  

 

Marek Lenkiewicz  

Bierniki 25

16-124 Sidra  

 

4  

Holiki  

 

Wiesława Dereszkiewicz  

Holiki 23

16-124 Sidra  

 

5  

Jałówka  

 

Łukasz Mruczek  

Jałówka 31

16-124 Sidra  

 

6  

Jacowlany  

 

Seweryn Możejko  

Jacowlany 11

  16-124 Sidra  

 

7  

Jurasze  

 

Piotr Zieziula  

Jurasze 4

16-124 Sidra  

 

8  

Chwaszczewo-Majewo

 

Jerzy   Bohdan  

Majewo Kościelne 3

 16-124 Sidra  

 

 9  

Nowinka  

 

Tomasz Andrzejczyk  

Nowinka 30

16-124 Sidra  

 

10  

Makowlany  

Anna Czykier  

Makowlany 77 

16-124 Sidra  

 

11  

Ogrodniki  

Mieczysław Bagan  

Ogrodniki 13 

16-124 Sidra  

 

12  

Podsutki  

 

Waldemar Ludwik Woronko  

Podsutki 33

16-124 Sidra  

 

13  

Poganica  

Ewa Gabiniewicz

Poganica 8

16-124 Sidra  

 

14  

Pohorany  

Justyna Stypułkowska

Krzysztoforowo 3/2

16-124 Sidra

15  

Potrubowszczyzna  

Adam Misiewicz  

Potrubowszczyzna 8

16-124 Sidra

 

16  

Racewo  

 

Lucyna Prokorym

Racewo 26

16124 Sidra  

 

17  

Romanówka  

Łukasz Charkiewicz  

Romanówka 15 

16-124 Sidra  

 

18  

Sidra  

Bogdan Białomyza  

ul. Grodzieńska 16 

16-124 Sidra  

 

19  

Siderka  

 

Dariusz Żemajduk  

Siderka 46 

16-124 Sidra  

 

20  

Siekierka  

 

Leszek Migiel  

Siekierka 25

 16-124 Sidra  

 

21  

Słomianka  

Grzegorz Hajkowski  

Słomianka 49 

16-124 Sidra

 

22  

Staworowo I  

Marta Huryn  

Staworowo 16

 16-124 Sidra  

 

23  

Staworowo II  

Jadwiga Rakieć  

Staworowo  34

 16-124 Sidra  

 

24  

Śniczany  

 

Janina  Bułach  

Śniczany 2 

16-124 Sidra  

 

25  

Szostaki  

 

Wiesław Matys  

Szostaki 19  

16-124 Sidra  

 

26  

Wólka  

 

Sylwia Kowieska  

Wólka 3

 16-124 Sidra  

 

27  

Zalesie  

 

Mirosław Szulewski  

Zalesie 26 

16-124 Sidra  

 

28  

Zwierżany  

Waldemar Borkowski  

Zwierżany 11

 16-124 Sidra  

Pliki do pobrania:

Wykaz Sołtysów Gminy Sidra..pdf
Format: pdf, 380.92 kB
Radni Gminy Sidra.pdf
Format: pdf, 381.73 kB