Gmina Sidra

Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Sidra

Ocena 0/5

   Na podstawie Zarządzenia Nr 41/24 Wójta Gminy Sidra z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich informuję, iż zwołuje się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach zgodnie z poniższym harmonogramem.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 30 ust.1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz Uchwały Nr VI/48/19 Rady Gminy Sidra z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3465, z 2022 r. poz. 30, z 2023 r. poz. 3158) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje się zebrania wiejskie w sołectwach Gminy Sidra, w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich  w miejscu, terminach i godzinach określonych  w harmonogramie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Proponowany porządek obrad zebrania wiejskiego określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Harmonogram  zebrań wiejskich, o którym mowa § 1 zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sidra oraz stronie internetowej Gminy Sidra.

§ 4. Upoważnia się osoby wymienione w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia do otwarcia zebrań wiejskich zwołanych w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.                                                                                     

                                                                                                                                                                                      HARMONOGRAM

              Zebrań Wiejskich -  wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                     Cezary Możejko           

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 41_2024.pdf
Format: pdf, 417.69 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności